سامانه نوبت دهی اينترنتی بیمارستان مسیح دانشوری
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها


 


ليست تخصصها و پزشکها
Skip Navigation Links.
Collapse عفونیعفونی
Collapse متخصص عفونیمتخصص عفونی
دکتر پیام طبرسی
دکتر مجید مرجانی
دکتر افشین منیری
Collapse ریهریه
Collapse فوق تخصص ریهفوق تخصص ریه
دکتر زهرا مهربان
دکتر سیدحسین مهرآوران
دکتر محبوبه دربان
دکتر اکبر سلیمانی
دکتر مرضیه هاشمی
دکتر عباس قیصوری
دکتر علیرضا اسلام نژاد
دکتر عاطفه عابدینی
دکتر محمد هاشمیان
دکتر مریم میرعنایت
دکتر جلال حشمت نیا
دکتر گیتی پوردولت
دکتر عاطفه فخاریان
دکتر فرید عزیزی
دکتر نیلوفر بشرزاد
Collapse متخصص ریهمتخصص ریه
دکتر سمیه لوک زاده
دکتر محسن صادقی
Collapse داخلی قلبداخلی قلب
Collapse متخصص قلبمتخصص قلب
دکتر محمدصادق کشمیری
دکتر هدی حکیمیان
دکتر علیرضا صراطی
دکتر یاسمین افسری زنوزی
دکتر فرح نقاش زاده
Collapse جراحی قفسه سینهجراحی قفسه سینه
Collapse فوق تخصص جراحی قفسه سینهفوق تخصص جراحی قفسه سینه
دکتر کامبیز شیخی
دکتر فرحناز صادق بیگی
دکتر سیدرضا ثاقبی
دکتر ابوالقاسم دانشور
دکتر ساویز پژهان
دکتر سیدامیر موسویان
Collapse جراحی قلبجراحی قلب
Collapse فوق تخصص جراحی قلبفوق تخصص جراحی قلب
دکتر ضرغام حسین احمدی
Collapse جراحی عمومیجراحی عمومی
Collapse متخصص جراحی عمومیمتخصص جراحی عمومی
دکتر آیدین پیرزه
Collapse اطفالاطفال
Collapse متخصص اطفالمتخصص اطفال
دکتر نوشین بقایی
Collapse اطفالاطفال
Collapse فوق تخصص اطفالفوق تخصص اطفال
دکتر محمدرضا بلورساز
دکتر سپیده داروگر
دکتر مهسا رکابی
دکتر مریم حسن زاد
دکتر علیرضا مهدویانی
دکتر حسینعلی غفاری پور
Collapse نفرولوژینفرولوژی
Collapse فوق تخصص نفرولوژیفوق تخصص نفرولوژی
دکتر فرین رشیدفرخی
دکتر فاطمه یساری
Collapse بیماریهای داخلی بیماریهای داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
Collapse پیوند ریهپیوند ریه
Collapse فوق تخصص پیوند ریهفوق تخصص پیوند ریه
دکتر مریم میرعنایت
دکتر جلال حشمت نیا
Collapse غدد و متابولیسمغدد و متابولیسم
Collapse فوق تخصص غدد و متابولیسمفوق تخصص غدد و متابولیسم
دکتر مریم واشقانی
Collapse آلرژیآلرژی
Collapse فوق تخصص آلرژیفوق تخصص آلرژی
دکتر سید مصطفی علوی مقدم
دکتر سپیده داروگر
دکتر علیرضا مهدویانی
دکتر مهسا رکابی
Collapse تست خوابتست خواب
Collapse فوق تخصص تست خوابفوق تخصص تست خواب
دکتر پریسا عدیمی
Collapse طب فیزیکی و توانبخشیطب فیزیکی و توانبخشی
Collapse متخصص طب فیزیکی و توانبخشیمتخصص طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر علی پناهی
Collapse فیبروز ریه (ILD)فیبروز ریه (ILD)
Collapse فوق تخصص فیبروز ریهفوق تخصص فیبروز ریه
دکتر جلال حشمت نیا
Collapse پوست و موپوست و مو
Collapse متخصص پوست و مومتخصص پوست و مو
دکتر حیدر مسجدی
Collapse گوارش و کبدگوارش و کبد
Collapse فوق تخصص گوارش و کبدفوق تخصص گوارش و کبد
دکتر سعید عبدی
Collapse اعصاب و رواناعصاب و روان
Collapse متخصص اعصاب و روانمتخصص اعصاب و روان
دکتر میترا صفا
Collapse سارکوئیدوزسارکوئیدوز
Collapse فوق تخصص سارکوئیدوزفوق تخصص سارکوئیدوز
دکتر عاطفه عابدینی
Collapse طب سنتیطب سنتی
Collapse متخصص طب سنتیمتخصص طب سنتی
دکتر علی عبدالهی نیا
Collapse طب کارطب کار
Collapse متخصص طب کارمتخصص طب کار
دکتر سید محمد سید مهدی
Collapse ترک سیگارترک سیگار
Collapse عمومیعمومی
دکتر هومن شریفی
دکتر غلامرضا حیدری
دکتر زهرا حسامی
Collapse مشاوره ژنتیکمشاوره ژنتیک
Collapse پزشک مشاوره ژنتیکپزشک مشاوره ژنتیک
دکتر کیوان سعیدی فر
Collapse گوش و حلق و بینیگوش و حلق و بینی
Collapse متخصص گوش و حلق و بینیمتخصص گوش و حلق و بینی
دکتر محبوبه کریمی گلوگاهی
دکتر جهانگیر قربانی
دکتر علی صفوی نائینی
دکتر نسیم راد
Collapse درمانگاه درد درمانگاه درد
Collapse متخصص بیهوشیمتخصص بیهوشی
دکتر طاهره پارسا
Collapse درمانگاه خروپفدرمانگاه خروپف
Collapse متخصص خروپفمتخصص خروپف
دکتر جهانگیر قربانی
Collapse خون و آنکولوژیخون و آنکولوژی
Collapse فوق تخصص آنکولوژیفوق تخصص آنکولوژی
دکتر عدنان خسروی
دکتر شراره سیفی
دکتر بابک سلیمی
Collapse مغزواعصابمغزواعصاب
Collapse متخصص نورولوژیمتخصص نورولوژی
دکتر بابک منصور افشار1397/02/06       کد کاربر:     شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com