سامانه نوبت دهی اينترنتی بیمارستان مسیح دانشوری
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها


 


ليست تخصصها و پزشکها

Skip Navigation Links.
Collapse بيمارستان مسيح دانشوريبيمارستان مسيح دانشوري
Collapse درمانگاه آنکولوژیدرمانگاه آنکولوژی
دکتر عدنان خسروی -- کد سه رقمی تلفنی (131)
دکتر شراره سیفی -- کد سه رقمی تلفنی (132)
دکتر بابک سلیمی -- کد سه رقمی تلفنی (133)
Collapse درمانگاه عفونیدرمانگاه عفونی
دکتر زهرا ابطحیان -- کد سه رقمی تلفنی (222)
دکتر پیام طبرسی -- کد سه رقمی تلفنی (135)
دکتر مجید مرجانی -- کد سه رقمی تلفنی (136)
دکتر افشین منیری -- کد سه رقمی تلفنی (137)
Collapse درمانگاه  فوق تخصص ریهدرمانگاه فوق تخصص ریه
دکتر زهرا مهربان -- کد سه رقمی تلفنی (203)
دکتر سیدحسین مهرآوران -- کد سه رقمی تلفنی (206)
دکتر علیرضا کاشفی زاده -- کد سه رقمی تلفنی (210)
دکتر محبوبه دربان -- کد سه رقمی تلفنی (211)
دکتر اردا کیانی
دکتر اسماعیل ایدنی -- کد سه رقمی تلفنی (214)
دکتر حمیدرضا نصرتی -- کد سه رقمی تلفنی (221)
دکتر عباس رضایی -- کد سه رقمی تلفنی (223)
دکتر امیربهنام خوارزمی -- کد سه رقمی تلفنی (224)
دکتر مهدی سلیمی -- کد سه رقمی تلفنی (225)
دکتر شیده امیدیان -- کد سه رقمی تلفنی (226)
دکتر یزدان جعفری -- کد سه رقمی تلفنی (227)
دکتر بهزاد غفوری -- کد سه رقمی تلفنی (211)
دکتر مهدی خاتونی -- کد سه رقمی تلفنی (209)
دکتر فریبا شکری
دکتر اکبر سلیمانی -- کد سه رقمی تلفنی (190)
دکتر مرضیه هاشمی -- کد سه رقمی تلفنی (192)
دکتر عباس قیصوری -- کد سه رقمی تلفنی (191)
دکتر علیرضا اسلام نژاد -- کد سه رقمی تلفنی (130)
دکتر کتایون نجفی زاده
دکتر عاطفه عابدینی -- کد سه رقمی تلفنی (121)
دکتر محمد هاشمیان -- کد سه رقمی تلفنی (128)
دکتر مریم میرعنایت -- کد سه رقمی تلفنی (129)
دکتر جلال حشمت نیا -- کد سه رقمی تلفنی (122)
دکتر گیتی پوردولت -- کد سه رقمی تلفنی (123)
دکتر عاطفه فخاریان -- کد سه رقمی تلفنی (124)
دکتر فرید عزیزی -- کد سه رقمی تلفنی (125)
دکتر نیلوفر بشرزاد -- کد سه رقمی تلفنی (126)
Collapse درمانگاه قلب درمانگاه قلب
دکتر محمدصادق کشمیری -- کد سه رقمی تلفنی (195)
دکتر هدی حکیمیان -- کد سه رقمی تلفنی (146)
دکتر ندا بهزادنیا -- کد سه رقمی تلفنی (146)
دکتر علیرضا صراطی -- کد سه رقمی تلفنی (150)
دکتر یاسمین افسری زنوزی -- کد سه رقمی تلفنی (147)
دکتر بابک شریف کاشانی
دکتر فرح نقاش زاده -- کد سه رقمی تلفنی (148)
دکتر سیدرضا سیدی -- کد سه رقمی تلفنی (149)
Collapse درمانگاه اطفالدرمانگاه اطفال
دکتر محمد شیرآقایی
دکتر نوشین بقایی -- کد سه رقمی تلفنی (160)
دکتر محمدرضا بلورساز -- کد سه رقمی تلفنی (161)
دکتر سپیده داروگر -- کد سه رقمی تلفنی (162)
دکتر مهسا رکابی -- کد سه رقمی تلفنی (163)
دکتر مریم حسن زاد -- کد سه رقمی تلفنی (164)
دکتر علیرضا مهدویانی -- کد سه رقمی تلفنی (165)
دکتر حسینعلی غفاری پور -- کد سه رقمی تلفنی (166)
Collapse درمانگاه جراحی  توراکسدرمانگاه جراحی توراکس
پزشک متخصص
دکتر کامبیز شیخی -- کد سه رقمی تلفنی (140)
دکتر فرحناز صادق بیگی -- کد سه رقمی تلفنی (141)
دکتر سیدرضا ثاقبی -- کد سه رقمی تلفنی (142)
دکتر ابوالقاسم دانشور -- کد سه رقمی تلفنی (143)
دکتر ساویز پژهان -- کد سه رقمی تلفنی (144)
دکتر سیدامیر موسویان -- کد سه رقمی تلفنی (145)
Collapse درمانگاه cfدرمانگاه cf
دکتر نوشین بقایی
دکتر محمدرضا بلورساز
دکتر مریم حسن زاد
دکتر حسینعلی غفاری پور
Collapse درمانگاه آلرژی-اطفالدرمانگاه آلرژی-اطفال
دکتر سید مصطفی علوی مقدم -- کد سه رقمی تلفنی (170)
دکتر سپیده داروگر -- کد سه رقمی تلفنی (167)
دکتر علیرضا مهدویانی -- کد سه رقمی تلفنی (169)
دکتر مهسا رکابی -- کد سه رقمی تلفنی (168)
Collapse درمانگاه گوش و حلق و بینیدرمانگاه گوش و حلق و بینی
دکتر گلفام مهرپرور
دکتر محبوبه کریمی گلوگاهی -- کد سه رقمی تلفنی (151)
دکتر جهانگیر قربانی -- کد سه رقمی تلفنی (152)
دکتر علی صفوی نائینی -- کد سه رقمی تلفنی (153)
دکتر نسیم راد -- کد سه رقمی تلفنی (154)
Collapse درمانگاه جراحی قلبدرمانگاه جراحی قلب
دکتر ضرغام حسین احمدی -- کد سه رقمی تلفنی (177)
Collapse درمانگاه جراحی عمومیدرمانگاه جراحی عمومی
دکتر آیدین پیرزه -- کد سه رقمی تلفنی (183)
Collapse درمانگاه نفرولوژیدرمانگاه نفرولوژی
دکتر فرین رشیدفرخی -- کد سه رقمی تلفنی (184)
دکتر فاطمه یساری -- کد سه رقمی تلفنی (185)
Collapse درمانگاه متخصص داخلی-ریهدرمانگاه متخصص داخلی-ریه
دکتر سمیه لوک زاده -- کد سه رقمی تلفنی (181)
دکتر محسن صادقی -- کد سه رقمی تلفنی (182)
Collapse درمانگاه غدددرمانگاه غدد
دکتر مریم واشقانی -- کد سه رقمی تلفنی (179)
Collapse درمانگاه  گوارشدرمانگاه گوارش
دکتر سعید عبدی -- کد سه رقمی تلفنی (180)
Collapse درمانگاه اعصاب و رواندرمانگاه اعصاب و روان
دکتر میترا صفا -- کد سه رقمی تلفنی (174)
Collapse درمانگاه مغز و اعصابدرمانگاه مغز و اعصاب
دکتر سوزان رحیمی -- کد سه رقمی تلفنی (215)
دکتر بابک منصور افشار -- کد سه رقمی تلفنی (197)
Collapse درمانگاه پیوند درمانگاه پیوند
دکتر مریم میرعنایت -- کد سه رقمی تلفنی (220)
دکتر جلال حشمت نیا -- کد سه رقمی تلفنی (173)
Collapse درمانگاه طب کار درمانگاه طب کار
دکتر سید محمد سید مهدی -- کد سه رقمی تلفنی (175)
Collapse درمانگاه پوست و مودرمانگاه پوست و مو
دکتر حیدر مسجدی -- کد سه رقمی تلفنی (176)
Collapse درمانگاه تغذیه درمانگاه تغذیه
دکتر منصور رضایی -- کد سه رقمی تلفنی (213)
Collapse سارکوئیدورسارکوئیدور
دکتر عاطفه عابدینی
Collapse درمانگاه بازتوانی ریهدرمانگاه بازتوانی ریه
دکتر عاطفه فخاریان
Collapse درمانگاه ترک سیگاردرمانگاه ترک سیگار
دکتر هومن شریفی -- کد سه رقمی تلفنی (202)
دکتر غلامرضا حیدری -- کد سه رقمی تلفنی (205)
دکتر زهرا حسامی -- کد سه رقمی تلفنی (204)
Collapse درمانگاه کاهش آسیبدرمانگاه کاهش آسیب
دکتر هومن شریفی
Collapse درمانگاه روانشناسیدرمانگاه روانشناسی
خانم فاطمه قاسم بروجردی -- کد سه رقمی تلفنی (217)
Collapse درمانگاه روانشناسی پیونددرمانگاه روانشناسی پیوند
خانم ناهید حاج ولیزاده -- کد سه رقمی تلفنی (218)
Collapse درمانگاه تست خوابدرمانگاه تست خواب
دکتر پریسا عدیمی -- کد سه رقمی تلفنی (196)
Collapse درمانگاه پزشک خانوادهدرمانگاه پزشک خانواده
د کتر ورهرام
دکتر علی سلگی
Collapse درمانگاه PPHدرمانگاه PPH
دکتر مجید ملک محمد
Collapse درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشیدرمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر علی پناهی -- کد سه رقمی تلفنی (201)
Collapse طب کار-بدو استخدام طب کار-بدو استخدام
دکتر سید محمد سید مهدی
Collapse درمانگاه فیبروز ریه ILDدرمانگاه فیبروز ریه ILD
دکتر جلال حشمت نیا -- کد سه رقمی تلفنی (172)
Collapse درمانگاه عصبی عضلانی و عوارض ریویدرمانگاه عصبی عضلانی و عوارض ریوی
دکتر علیرضا اسلامی نژاد
دکتر عاطفه فخاریان
Collapse درمانگاه طب سنتیدرمانگاه طب سنتی
دکتر علی عبدالهی نیا -- کد سه رقمی تلفنی (208)
Collapse درمانگاه مشاوره ژنتیکدرمانگاه مشاوره ژنتیک
دکتر کیوان سعیدی فر
Collapse درمانگاه بعد پیونددرمانگاه بعد پیوند
دکتر جلال حشمت نیا
Collapse درمانگاه درددرمانگاه درد
دکتر طاهره پارسا -- کد سه رقمی تلفنی (207)
Collapse درمانگاه واسکولیتدرمانگاه واسکولیت
دکتر مریم میرعنایت
Collapse درمانگاه خروپفدرمانگاه خروپف
دکتر جهانگیر قربانی -- کد سه رقمی تلفنی (212)
Collapse درمانگاه آسم مقاومدرمانگاه آسم مقاوم
دکتر اردا کیانی1397/08/30      کد کاربر:    شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com ورود